آماده سازی چاپ
نحوه آماده سازی چاپ مجموعه فرآیندی که موجب آماده سازی چاپ یک تصویر گرافیک (عکس، اسکن،‌پردازش، روتوش و …) به شکل فیلم (متن و تصویر) می شود تا برای عملیات چاپ مناسب باشد را آماده سازی گویند. گام اول جهت آماده سازی چاپ تصویر در تهیه فیلم، با ...
مراحل قبل از چاپ
مراحل قبل از چاپ این بخش شامل کلیه مراحل قبل از چاپ و انتقال متن یا تصویر بر روی رابط یا فرم (کلیشه) که شامل عملیات زیر می باشد: ۱- حروفچینی ۲- طراحی و گرافیک ۳- عکاسی ۴- صفحه بندی و فرم بندی ۵- تهیه فرم چاپی   حروفچینی به مجموعه عملیاتی که ...
روش های چاپ
دسته بندی روش های چاپ با توجه به مشخصات اصلی هر یک از روش های چاپ می توان آنها را به دو گروه اصلی زیر تقسیم کرد: چاپ های تماسی چاپ های غیر تماسی   چاپ های تماسی: به مجموعه روش های چاپی گفته می شوند که اطلاعات چاپی (متن یا تصویر) به وسیله یک ...
تاریخچه چاپ
تاریخچه چاپ و دسته بندی روشهای چاپی با کنکاش در پیشینه فرهنگ و هنر هر قوم و ملتی و با دیدن تاریخچه چاپ و آثار فراوان به جا مانده از دوران پیش از تاریخ نشان از علاقه بشر به حکاکی و یا چاپ (چاپ دستی) می باشد که نقاشی های انسان های اولیه بر دیوار ...
بستن
مقایسه